Zotavovací poloha - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zotavovací poloha

PRVNÍ POMOC

Do zotavovací polohy můžeme uložit postižené v bezvědomí, kteří mají zachované dostatečné dýchání - nemají žádnou zjevnou poruchu dýchání. Zotavovací poloha plně nahrazuje polohu stabilizovanou. Stabilizovaná poloha byla nahrazena novými Guidelines 2005, které vzešly v platnost ke konci téhož roku.
Poloha na boku - zotavovací - eliminuje riziko vdechnutí žaludečního obsahu při zvracení postižených v bezvědomí. V této poloze má postižený volné dýchací cesty díky zakloněné hlavě a v případě zvracení nehrozí zatečení a vdechnutí žaludečního obsahu a následné udušení. Zotavovací poloha je polohou preventivní nikoliv léčebnou, proto musíme i v této poloze postiženého nadále důkladně sledovat - hlavně dýchání - a v případě náznaku, nebo poruchy dechu okamžitě překulit postiženého zpět na záda a uvolnit dýchací cesty provedením záklonu hlavy, případně zahájit neodkladnou resuscitaci.
K obturaci dýchacích cest může dojít buď zapadlým jazykem, nebo přítomností cizího tělesa v dýchacích cestách. V takovýchto případech je nutné okamžitě jednat a neotálet s poskytnutím první pomoci, protože je postižený akutně ohrožen na životě a mohl by se bez naší pomoci velice rychle udusit. Buňky mozku, které jsou na potřebu kyslíku nejnáchylnější, odumírají již po 5 minutách bez přísunu kyslíku, času tedy není opravdu mnoho a záleží na vteřinách i z hlediska následného možného poškození mozku.

VITAE DOPORUČUJE:
Pokud jste u nemocného, který je v bezvědomí a má zachovanou dostatečnou dechovou aktivitu, nechte ho ležet vždy na zádech se zakloněnou hlavou, pokud by zvracel, otočte ho na bok, ale potom zase zpět. Do zotavovací polohy uložte nemocného pouze v případě, kdy se od něj musíte vzdálit a není nikdo kdo by u něj zůstal a hlídal ho.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky