Automatizovaný externí defibrilátor - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Automatizovaný externí defibrilátor

PRVNÍ POMOC

Automatizovaný externí defibrilátor - AED - Heartstart FRX Philips
Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, určený pro široké použití, jak ve zdravotnických, tak i v nezdravotnických zařízeních např. Na obecních úřadech, různých sportovních zařízeních, bazénech, hotelech, seniorských domech, výrobních i nevýrobních firmách, kinech, sportovištích apod. Slouží jak velmi dobrý doplněk a pomocník k poskytnutí první pomoci při náhle vzniklé akutní srdeční příhodě - náhlé zástavě oběhu.
AED byl vytvořen jako velmi účinný přístroj, který se stal součástí postupů při poskytování první pomoci, a to i pro laiky. Přístroj je vybaven hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce, která vede zachránce v průběhu celého poskytování první pomoci.
AED nejprve vyhodnotí srdeční aktivitu postiženého a doporučí, či nedoporučí provést bifázický výboj. Pomocí hlasových příkazů v češtině, navádí zachránce ke správnému provádění masáže srdce a umělého dýchání dle jednoduché nápovědy, a to vše dle Gudelines 2005, schválenými evropskou radou pro resuscitaci. AED FRX Philips splňuje požadavek na použití nejen pro dospělé, ale i pro děti, a to bez nutnosti výměny nalepovacích elektrod, pouze použitím tzv. Dětského klíče. Je odolný proti vodě, prachu i pádu, čímž je schopen pracovat i v extrémnějším prostředí.
I přes jednoduchost použití je mezi laiky stále určitá nejistota při zacházení s AED. Abychom vám přiblížili postup při použití defibrilátoru, tak jsme pro vás připravili jednoduchou animaci, která vás celým procesem provede krok za krokem, a to včetně hlasové nápovědy v češtině.

Klikněte zde


Již od roku 2008 probíhá celorepublikový projekt nazvaný "Dejte srdci šanci". Tento projekt je zaměřený na možnost poskytnutí včasné defibrilace, při poskytování první pomoci při náhlé srdeční zástavě pomocí AED. Cílem projektu je informovat širokou veřejnost o nových pomůckách při poskytování první pomoci a zpřístupnit tyto přístroje na úřadech, různých sportovních zařízeních, bazénech, sportovištích, obchodních centrech, hotelech, divadlech v jiných veřejných prostorech apod., tak jak je to již běžné v okolních zemích. Umístění přístrojů AED se řídí doporučením evropské rady pro resuscitaci (ERC). Místa, kde je přístroj AED instalován a je možné ho použít, je označeno symbolem "bezpečné místo" (viz. Obrázek). Výsledkem snahy o vytváření "bezpečných míst", by měla být možnost pro přítomného zachránce co nejrychleji zahájit první pomoc u člověka se srdeční příhodou. Optimální doba pro zahájení první pomoci u člověka postiženého srdeční příhodou je do 4 minut, tedy ještě před příjezdem rychlé záchranné služby. Usnadnění celého postupu, je právě vybavením se mobilním defibrilačním přístrojem AED, který slouží jako velmi dobrý doplněk a pomocník k poskytnutí první pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě. Tyto přístroje umístěné na veřejných místech umožňují využít velmi účinnou pomůcku, která se stala součástí postupů při poskytování první pomoci, a to především pro laické záchranáře.
Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv, a často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Na náhlou zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný recept - včasná defibrilace u stavů, kde příčinou zástavy srdce je tzv. Fibrilace srdečních komor, což představuje přibližně 80% všech srdečních zástav, zejména u starších lidí. Má-li být naděje na záchranu života postižené osoby zachována, musí jí být defibrilace poskytnuta během několika minut. Česká společnost je, i přes velký pokrok v posledních letech, velmi liknavá k zavádění AED do praxe, avšak již teď můžete na některých veřejných místech vidět "první vlaštovky". Žádné větší sportovní utkání se již dnes neobejde bez připraveného lékaře a rovněž přichystaného defibrilátoru.
Český hokejista Jiří Fischer vděčí právě AED, který byl součástí standardního vybavení stadionu, za záchranu svého života. Avšak není řečeno, že zástava srdce se přihodí pouze při vyhroceném sportovním utkání sportovců mezinárodní úrovně, a ne obyčejnému člověku někde na ulici, při nákupu, či v autobuse. Jistě stojí za zvážení, zda by právě místa výskytu většího počtu lidí neměla být s naprostou samozřejmostí vybavena automatickým defibrilátorem, který může zachránit život i vám, někomu z rodiny nebo komukoliv jinému.
Ovládání AED je většinou u různých výrobců podobné a intuitivní, ale hlavně, AED samotné nepustí zachránce k ničemu, co by sám nechtěl, tzn. Pokud je výboj indikován, navede záchranáře hlasovým průvodcem k provedení výboje, a pokud indikován není, výboj nedovolí, naopak vede zachránce k poskytování úkonů neodkladné resuscitace, proto se nemusí nikdo bát toho, že něco pokazí, protože AED povolí pouze "správný postup".

Zdroj: http://www.defi.cz/s_def/

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky