Polytrauma - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Polytrauma

PRVNÍ POMOC > Úrazové stavy

Polytrauma je definováno jako sdružené poranění několika tělních oblastí, z nichž minimálně jedno ohrožuje postiženého na životě. Tento stav vzniká velice často jako důsledek poranění vzniklého při dopravní nehodě, pádu z výšky, zachycení strojem.

Příznaky - mechanismus úrazu, poruchy vědomí až bezvědomí, zrychlený puls, pokles tlaku, povrchní mělké dýchání, viditelná poranění několika tělních oblastí - kombinace poranění hlavy, hrudníku, končetin apod., známky vznikajícího šokového stavu

První pomoc
zavolat na linku 155, sledovat základní životní funkce - dýchání, při poruše základních životních zahájit
neodkladnou resuscitaci, zastavit všechna zevní krvácení, ošetřit viditelná poranění, předpokládat poranění páteře dle mechanismu úrazu, nedávat postiženému nic pít - jen vlhčit rty, nic jíst, nekouřit, udržovat jeho tělesnou teplotu, a pokud to jde udržovat stálý kontakt s postiženým, pohybovat s postiženým jen v nezbytně nutných případech - hrozí-li zachránci(ům) nějaké nebezpečí - v takových případech postupovat jako při transportu s poraněním páteře, nebo pomocí Rautekova hmatu


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky