Úrazy končetin - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úrazy končetin

PRVNÍ POMOC > Úrazové stavy

Zlomeniny - fractury - vznikají v důsledku přímého působení hrubé síly nebo přenosem působící síly z kloubu na kost. Zlomeniny jsou specifická poranění, při nichž ztrácí postižená končetina svojí přirozenou funkci, proto omezuje postiženého hlavně omezenou hybností, ale také výraznou bolestivostí. Téměř vždy jsou zlomeniny spojeny s krvácením, ať už vnitřním nebo zevním, a proto je nutné předpokládat, v některých případech i značnou ztrátu krve viz. Tabulka

Rozdělení zlomenin z různých pohledů:
z hlediska integrity kůže - otevřené, uzavřené
z hlediska příčiny vzniku - úrazové, patologické, únavové
z hlediska celistvosti kosti - úplné, neúplné - nalomení, s oddálením úlomků
z hlediska linie lomu - příčné, šikmé, spirálové, více úlomkové, blokové, tříštivé

Příznaky
nejisté známky - bolest, otok, zduření, modřina, ztráta funkce končetiny,
jisté známky - úhlová deformace končetiny, nepřirozená pohyblivost až ztráta hybnosti, bolest, vyčnívající úlomek u otevřených zlomenin
Ke všem poraněním s těmito příznaky přistupujte jako ke zlomeninám, protože definitivní verdikt lze vyslovit až po rentgenovém vyšetření v nemocnici.

První pomoc
Teoreticky dokonalá fixace přes dva sousední klouby, tak aby postižený nemohl s končetinou hýbat......ale......., pokud nebudete nuceni postiženého transportovat, tedy pokud jemu ani vám, nehrozí jiné další nebezpečí (požár, výbuch, pád kamenů ze skály apod.) Ponechte postiženého v poloze v jaké jste ho našli a zavolejte na linku 155, není nutné vymýšlet a sestavovat nejrůznější alternativní dlahy (lyže, plaňky plotu, větve apod.), záchranáři přiloží nemocnému vlastní dlahu a tu vaší stejně zničí.
Dlahu přiložte pouze v případě, budete-li muset zraněného transportovat sami, ať už z jakéhokoliv důvodu, dále sledujte základní životní funkce, snažte se postižené místo chladit, u otevřených zlomenin, přiložte sterilní krytí na ránu a zastavte krvácení.

Lokalizace zlomeniny

Předpokládaná krevní ztráta v ml

Žebra

200

Pažní kost

800

Předloktí

250

Pánev

2000 (ale také až 5000)

Stehenní kost

1500

Kosti bérce

650

U komplikovaných zlomenin i dvojnásobek

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky