Úrazy lebky a mozku - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úrazy lebky a mozku

PRVNÍ POMOC > Úrazové stavy

Poranění lebky a mozku patří mezi tzv. Sdružená poranění. Z hlediska mechanismů úrazů, které jsou směřovány na hlavu, dochází většinou k poranění obou částí, jak lebky, tak mozku.

Poranění lebky
nejčastější příčinou úrazu lebky je tupý náraz na hlavu, a to při dopravní nehodě, pádu, napadení nebo udeřením nejrůznějšími předměty, které způsobují prasklinu lebky - fissura, vpáčenou zlomeninu - impresse nebo zlomeninu spodiny lebeční - basis cranii - spodinu tvoří kosti čelní, týlní, spánková, čichová, klínová.
Hlavní kosti lebky - kost čelní - os frontale, kost temenní - os parietale, kost týlní - os occipitale, kost spánková - os temporalia, kost čichová - os ethmoideale, kost klínová - os sphenoidale

Příznaky - zlomenina spodiny lebeční - krvácení z nosu nebo z ucha, často příměs mozkomíšního moku, který má nažloutlou barvu, často se vyskytuje i bezvědomí, příznaky poranění mozku, s odstupem několika hodin - brýlový hematom - "modřina" kolem očí

První pomoc
Bezvědomí - kontrola dechu, pokud dýchá dostatečně a nemá poruchu dechu, můžete jej uložit do
Zotavovací polohy na stranu krvácejícího ucha, které podložíme čistým čtvercem nebo kapesníkem a necháme krev volně vytékat. V případě bezvědomí a poruchy dechu je nutné zahájit Neodkladnou resuscitaci.
Při vědomí - postiženého uložit do polohy na zádech se zvýšenou polohou horní poloviny těla (viz. Obrázek)


Poranění mozku v přednemocniční neodkladné péči - tzn. I v rámci laické první pomoci - musíme předpokládat vždy, nasvědčuje-li tomu mechanismus úrazu. Na základě posouzení situace, při které došlo k poranění hlavy, postupujeme i při poskytnutí první pomoci s vědomím, že k poranění mozku došlo. Ač rozeznáváme několik typů poranění mozku, které lze rozpoznat až na základě odborných vyšetření v nemocnici, jeví se nám poranění mozku pod stejnými příznaky.

Otřes mozku - Commotio Cerebri
otřes mozku je poranění dočasné, kdy nedochází ke strukturálním změnám v mozkové tkáni. Z pohledu možných pozdějších komplikací se jedná tedy o "nejjednodušší" poranění mozku.

Příznaky - krátkodobé bezvědomí trvající několik minut, ztráta paměti na událost a čas bezprostředně kolem ní - amnézie, bolest hlavy, závratě, zvracení, mělký dech, bledost, zvýšená tepová frekvence, u dětí nápadná spavost

Zhmoždění mozku - Contusio Cerebri

zhmoždění mozku je poranění, kdy již vlivem úrazu dochází k mechanickému poškození mozkové tkáně a ke strukturálním změnám buněk mozku.

Příznaky - bezvědomí, dezorientace, ztráta paměti na událost, místní neurologické poruchy - výpadky řeči, koktání, nesmyslné drmolení, přehozený slovosled

Stlačení mozku - Compressio Cerebri
stlačení mozku je stav, kdy při úrazu dojde k porušení cévy zásobující mozek, ta začne krvácet do okolí a krevní sraženina, která se začne vytvářet utlačuje mozkovou tkáň, což se začne projevovat na stavu postiženého - hlavně na stavu vědomí.

Příznaky - většinou nastává tzv. Dvoufázové bezvědomí, kdy nejprve nastane krátké bezvědomí (jako u otřesu), po návratu k vědomí postižený zvrací, trpí nevolností a po různě dlouhé době (minuty, ale i dny) upadne znovu do bezvědomí, které je způsobeno právě stlačením mozkové tkáně, způsobené krvácením, různá velikost zornic - anisokorii - na straně poranění je rozšířená - mydriáza, pozn. - zúžená zornice = mióza

První pomoc
Bezvědomí - kontrola základních životních funkcí, zejména dechu - pokud je jakákoliv porucha dechu je nutné zahájení resuscitace, je-li dýchání dostatečné, ošetřit rány a uložit do zotavovací polohy - pozor!!! Toto zvážit s ohledem na mechanismus úrazu s předpokladem na možné poranění páteře, sledovat základní životní funkce, přivolat záchrannou službu
Při vědomí - ošetřit rány, zastavit krvácení, sledovat životní funkce - hlavně dech, poloha vleže se zvýšenou horní polovinou těla


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky