Otrava plynem - CO, CO2 - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Otrava plynem - CO, CO2

PRVNÍ POMOC > Intoxikace - Otravy

CO - oxid uhelnatý
plyn bez barvy a zápachu, obsažen například ve výfukových plynech, kouřových zplodinách při požáru, všeobecně vzniká nedokonalým spalováním organických látek. Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo - hemoglobin, vytlačuje kyslík z tkání a brání jeho postupu k buňkám organismu, a tím způsobuje velice závažné komplikace, které celkem často končí smrtí postiženého.

CO2 - oxid uhličitý
plyn bez barvy a zápachu, těžší než vzduch, vzniká při kvašení. Opět se váže na červené krevní barvivo - hemoglobin, omezení vazby kyslíku nastává při zvýšené koncentraci co2 v ovzduší > 3-10%, kdy normální koncentrace je 0,04%.

Příznaky - cihlově červená barva kůže, bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy vidění, zrychlený puls, zrychlený dech, často přechod až do bezvědomí.

První pomoc
technická první pomoc - zamezit dalšímu působení plynu na organismus, odvětrat místnost, auto apod., dopravit postiženého z dosahu plynu, zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu, případně zajistit umělé dýchání, zavolat linku 155, sledovat základní životní funkce

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky