Označení chemikálií - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Označení chemikálií

PRVNÍ POMOC

268

1017

Chlor
Vysoce jedovatý zkapalněný žlutohnědý plyn ostrého zápachu, málo rozpustný ve vodě. Při odpařování tvoří studené mlhy těžší než vzduch - nebezpečí omrzlin, plyn je také těžší než vzduch. Dráždí a leptá pokožku, oči a dýchací cesty, i krátkodobé působení je smrtelné.


268

1005

Amoniak - čpavek
Zkapalněný bezbarvý plyn vysoce dráždící oči a horní cesty dýchací, leptá kůži a sliznice, dobře rozpustný ve vodě. Při odpařování tvoří studené mlhy těžší než vzduch - nebezpečí omrzlin, plyn je lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Ve vyšších koncentracích smrtelný.


886

1744

Brom
Vysoce žíravá a jedovatá kapalina červenohnědého zbarvení, málo rozpustná ve vodě. Při odpařování tvoří leptající mlhy těžší než vzduch, leptá oči a dýchací cesty. Při vyšších koncentracích působí smrt.

268

1076

Fosgen
Rychle se vypařující, velmi jedovatá kapalina, málo rozpustná ve vodě. Plyn je bezbarvý, těžší než vzduch, leptá dýchací cesty a pokožku, příznaky intoxikace a smrt se dostavují se zpožděním až 3 dnů. Vzniká hořením rozpouštědla trichloretylenu.

663

1051

Kyanovodík
Vysoce jedovatá, hořlavá kapalina, rychle se vypařující a dobře rozpustná ve vodě. Plyn je bezbarvý, páchne po hořkých mandlích, se vzduchem tvoří výbušnou směs, je lehčí než vzduch, dráždí sliznice a oči, vyvolává zvracení, bolest hlavy a malátnost, bezvědomí a smrt.


336

1131

Sirouhlík
Vznětlivá, jedovatá kapalina ostrého zápachu, páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří jedovatou výbušnou směs, působí narkoticky a leptá. Způsobuje křeče, zástavu dechu a smrt.

38

1198

Formaldehyd
Žíravá, jedovatá a hořlavá kapalina štiplavého zápachu, dobře rozpustná ve vodě. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Silně dráždí oči a sliznice, leptá kůži. Působí smrtelně.

263

1040

Tylenoxid
Hořlavá, jedovatá kapalina, rychle se vypařující, dobře rozpustná ve vodě. Mlhy jsou těžší než vzduch - nebezpečí omrzlin, plyn je těžší než vzduch, tvoří s ním výbušnou směs. Leptá sliznice, oči a kůži. Způsobuje zástavu dechu, později selhání jater a ledvin.


223

1038

Etylen
Zkapalněný hořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, při odpařování vytváří studené mlhy těžší než vzduch - nebezpečí omrzlin, plyn je lehčí než vzduch, tvoří s ním výbušnou směs, má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty.263

1016

Oxid uhelnatý
Hořlavý plyn, bez barvy a zápachu, málo rozpustný ve vodě, lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Způsobuje bolesti hlavy, malátnost, poruchy dýchání až smrt.

23

1965

Propan-butan
Zkapalněný, hořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří studené mlhy těžší než vzduch - nebezpečí omrzlin, plyn je lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs, působí narkoticky.


23

1971

Zemní plyn

Hořlavý plyn, lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Mírně narkotické účinky.

33,30

1268

Ropné látky
Velmi hořlavé kapaliny, málo rozpustné ve vodě. Páry jsou zápalné, těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Při delší inhalaci působí omamně.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky