Šokový stav - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Šokový stav

PRVNÍ POMOC

Je závažný, život ohrožující stav, který je natolik závažný, že dodávka kyslíku krví nestačí pokrýt metabolickou potřebu tkání a důležitých orgánů. Je způsoben buď absolutním, nebo relativním poklesem objemu krve v cévním řečišti. Šokový stav může vzniknout hned z několika příčin:

Hypovolemický šok - šok z nadměrné a rychlé ztráty krve až 20-30% objemu - krvácení, popáleniny, zvracení, průjmy, infekce
Kardiogenní šok - selhávající srdeční sval - srdeční infarkt, srdeční selhání, ucpání (embolie) do plicnice
Septický šok - těžké pooperační infekce, popáleniny, objevují se vysoké horečky, zimnice
Anafylaktický šok - vyhrocená alergická reakce, cizorodé bílkoviny - jedy hmyzu a hadů,
Neurogenní šok - rozvoj šoku v důsledku oběhového selhání způsobeného abnormálním rozšířením cév, které má svou příčinu v poruše centrální nervové soustavy - úrazy mozku, lékové intoxikace
Traumatický šok - polytraumata, kombinace krvácení, popáleniny, zlomeniny
Popáleninový šok - šok z rychlé ztráty kolující tekutiny - únik plasmy z popálených míst

Fáze šoku:
I. Fáze - kompenzace
Organismus "přepne na nouzový režim", nastává tzv. Centralizace oběhu - zapojení malého oběhu, je zajištěno prokrvení důležitých orgánů - hlavně srdce, plic a mozku, tato fáze trvá pouze omezenou dobu, než začne selhávat srdce, kdy šok začne přecházet do další fáze
II. Fáze - dekompenzace
Začíná selhávat oběh, je nutný včasný zásah rozšířené odborné první pomoci, podání kyslíku, léků podporujících srdeční činnost, i tato fáze netrvá věčně, a pokud není zahájena včasná a účinná léčba přechází šok do další fáze
III. Fáze
ireverzibilní - nezvratná
Stav, kdy nastává multiorgánové selhání, dochází k morfologickým změnám v orgánech, tato fáze je nezvratná a končí většinou smrtí postiženého

Příznaky - vysoká tepová frekvence, přesahuje až 120-160/minutu, nitkovitý, špatně hmatný puls, razantní pokles tlaku, studený pot, klidový třes, zimnice, bledost, apatie, poruchy vědomí až bezvědomí, promodrání periferie, snížené periferní plnění - když zmáčknete nehtové lůžko, tak za normálních okolností nejprve zbělá tlakem, když ho uvolníte zčervená opět cca do 1 vteřiny, při šoku je interval znovuzčervenání i delší než 3 vteřiny, zrychlený a povrchní dech.

První pomoc
Zavolat na linku 155, sledovat základní životní funkce - dýchání, jeli nutné zahájit neodkladnou resuscitaci, pokud je postižený při vědomí - uložit do protišokové polohy - se zvýšenými dolními končetinami, pokud lze zajistit, tak můžeme naklonit celé tělo do tzv. Trendelenburgovy polohy - nohy výše než hlava (viz. Obrázek) - pozn. Neukládejte postiženého do této polohy při kardiogenním šoku (tzn. Pokud bude mít příznaky srdečního infarktu
).


Protišoková opatření - 5 T
TEPLO - zajistit tepelného komfortu, zamezit tepelným ztrátám
TEKUTINY - nedávat nic pít, jen vlhčit rty, tlumení pocitu žízně
TICHO - uklidnění, psychologicky působit na zlepšení stavu postiženého
TIŠENÍ BOLESTI - zástava krvácení, znehybnění zlomenin, nedávat léky ústy
TRANSPORT - sami netransportujte, vyčkejte do příjezdu záchranné služby

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky