Neodkladná resuscitace - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Neodkladná resuscitace

PRVNÍ POMOC

Neodkladná resuscitace je definována jako soubor opatření vedoucích k obnově selhávajících nebo selhaných základních životních funkcí. Opatřeními rozumějte kombinaci úkonů nepřímé srdeční masáže (kompresí hrudníku) a dýchání z plic do plic. Ke konci minulého století se začal dodržovat pětiletý interval, kdy Evropská rada pro resuscitaci přijímá nové postupy vycházející z nových poznatků, které se týkají právě resuscitace. Tato doporučení - Guidelines - přebírá i Česká rada pro resuscitaci, a díky tomu se i u nás v republice resuscituje podle nejnovějších norem. Poslední normou z hlediska vývoje resuscitace jsou Guidelines 2021. Postupy resuscitace jsou postaveny tak, aby byly co nejsrozumitelnější a nejjednodušší na provádění, protože staré známé - v jednoduchosti je síla - zde platí doslova.Resuscitaci zahajte vždy, je-li postižený v bezvědomí a současně bude mít jakoukoliv poruchu dýchání
BEZVĚDOMÍ + BEZDEŠÍ, NEBO JAKÁKOLIV PORUCHA DECHU = RESUSCITUJNeodkladná resuscitace dospělých

 • Postižený je v bezvědomí, nereaguje na oslovení, zatřesení ani bolestivé podněty - štípnutí

 • Nedýchá, nebo v nápadně dlouhých intervalech "lape po dechu" - tzv. Gasping

 • Položte nemocného na záda, na tvrdou rovnou podložku - ideálně na zem

 • Zakloňte mu hlavu - tahem za bradu, tlakem na čelo - tím uvolníte "zapadlý" jazyk

 • Zjistěte zda dýchá - přiložte mu ruku k ústům a sledujte, jestli je cítit teplý vydechovaný vzduch

 • Pokud si nejste jisti jestli dýchá nebo ne - vždy berte tu horší variantu - tzn. Nedýchá

 • Zahajte resuscitaci

 • Přiložte své ruce na střed hrudní kosti - viz. Obrázky pod textem

 • Stlačujte hrudník do hloubky cca 5-6 cm u dospělých

 • Frekvence stlačování je 100-120 za minutu - tj. Cca 2 za vteřinu (rytmus pěta-dvacet)


Zástava srdce jako příčina náhlé zástavy oběhu - cca 80% případů u dospělých

 • Pokračujte s masáží do příjezdu záchranné služby nebo do doby, kdy začne postižený reagovat

 • V případě laické resuscitace není nutné provádět umělé vdechy


Zástava dechu jako příčina náhlé zástavy oběhu - cca 20% případů u dospělých

 • V tomto případě je nutná kombinace masáže s umělým dýchání z plic do plic

 • Zahajte resuscitaci 5 zahajovacími vdechy

 • Zakloňte hlavu, ucpěte nos, otevřete ústa a přiložte k nim svá ústa a proveďte umělý vdech

 • Vdech by měl trvat cca 1 vteřinu o objemu normálního nádechu - cca 400-500 ml

 • Kombinujte stlačování s dýchání v poměru 30:2
Neodkladná resuscitace dětí

 • Dítě je v bezvědomí, nereaguje na oslovení, zatřesení ani bolestivé podněty

 • Proveďte 5 úderů mezi lopatky - prevence k eliminaci cizího tělesa v dýchacích cestách

 • Položte dítě na záda na tvrdou rovnou podložku a uvolněte dýchací cesty - vodorovná poloha hlavy s mírně zvednutou bradou - záklon neprovádějte


Zástava dechu jako příčina náhlé zástavy oběhu - cca 80% případů

 • Proveďte 5 zahajovacích vdechů

 • Dýchání lze provádět z úst do úst, z úst do nosu a úst, nebo z úst do nosu

 • V1 i ve 2 zachráncích udržujte poměr stlačení a umělých dechů 15:2

 • Masáž u malých dětí a novorozenců provádějte 2 prsty v dolní třetině hrudní kosti

 • Ve 2 zachráncích preferujte stlačování dvěma palci při obětí hrudníku

 • Hloubka stlačení se pohybuje v rozmezí 1 - 3 cm

 • Frekvence je stejná jako u dospělých, tedy 100 za minutu

 • U novorozenců udržujte poměr stlačení a umělých dechů 3:1

 • Frekvence je 120 za minutu


Zástava srdce jako příčina náhlé zástavy oběhu - cca 20% případů

 • Zástava srdce jako příčina bezvědomí se u dětí nevyskytuje tak často

 • Postupujte stejně, kombinujte stlačení hrudníku a umělé dýchání v poměru 15:2


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky