Poruchy vědomí - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Poruchy vědomí

PRVNÍ POMOC

Vědomí - stav bdělosti, kdy si člověk uvědomuje věci z okolního prostředí, vlastní vzpomínky, myšlenky, pocity, je schopný zaměřit se na svou pozornost a může jednat podle své vůle
Bezvědomí - stav, který je projevem poruchy činnosti centrální nervové soustavy a stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Je obrazem funkčního, nebo anatomického poškození mozku a bezprostředně ohrožuje život člověka, především pokud nastane v kombinaci s poruchou dechu - zapadnutí jazyka, vdechnutí cizího tělesa, zvratků apod.

Poruchy vědomí lze rozdělit do dvou základních skupin - kvalitativní a kvantitativní.


Kvalitativní poruchy vědomí

Mdloba - krátkodobá ztráta vědomí v důsledku nedostatečného okysličení mozku
Obnubilace - mrákotný stav, je zachována prostorová orientace, ale chybí schopnost jednat dle vlastní vůle
Delirium - je provázeno halucinacemi a celkovým vzrušením
Amence - dochází k poruše chování, vnímání, nálady a myšlení, střídá se stav útlumu a vzrušení
Agonie - nejčastější porucha vědomí v období umírání

Kvantitativní poruchy vědomí
Somnolence - příznaky spavosti, nemocného lze probudit, nemluví spontánně, reaguje na bolestivé podněty
Sopor - mumlá nesrozumitelná slova, nereaguje na otázky pouze na silné bolestivé podněty
Kóma - nejtěžší porucha vědomí, nereaguje na zvuky, nehýbe se, nemluví

  • povrchové - snížené obranné reakce, zornice reagují na světlo

  • hluboké - chybí obranná reakce na bolestivý podnět

  • vigilní - neřešitelný stav těžkého poškození mozkové tkáně


Příčiny - neurogenní - poranění mozku a hlavy, záněty, krvácení, mozkové příhody, infekce, psychogenní - hysterie, exogenní - otravy, endogenní - cukrovka, nemoci jater, slinivky, ledvin, štítné žlázy, kardiovaskulární - infarkt, zástava srdce, respirační - vdechnutí cizího tělesa, poruchy vodní, poruchy minerálů a tepelné
rozvrat minerálů, dehydratace

Příznaky - člověk bezvládně leží, může mít křeče - zástava oběhu, ochablé svalstvo, a v důsledku toho zapadlý jazyk, který nasedá na zadní stěnu hltanu a uzavírá vstup do dýchacích cest, čímž dochází k dušení, nereaguje na oslovení, zatřesení ani na bolestivé podněty.

První pomoc

Zavolat na linku 155, technická první pomoc - eliminovat vnější vlivy a zdroje, které by mohly postiženého, ale i vás ohrozit - uhasit oheň, vypnout proud, vyprostit z auta apod., pokus o navázání kontaktu - oslovení, nebo bolestivý podnět, zhodnocení základních životních funkcí - hlavně vědomí a dýchání (viz. Kapitola základní životní funkce), uvolnění dýchacích cest - záklon hlavy, pokud dýchá sám a dostatečně, můžete ho uložit do zotavovací polohy na boku, ale stále ho kontrolujte, pokud nedýchá, nebo má jakoukoliv poruchu dýchání, zahajte neprodleně neodkladnou resuscitaci.


Pamatujte

Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je mnohdy prvním a často rozhodujícím krokem k záchraně zdraví a života. Včasné přivolání odborné první pomoci, pak samozřejmě umožňuje poskytnutí nejvyšší odborné péče v nejkratším čase a podstatně zvyšuje šance nemocného na přežití a úplné uzdravení. Pokud si nejste jisti, zda resuscitaci zahájit, nebo nezahájit - řiďte se touto rovnicí a nikdy nic nezkazíte, naopak v mnoha případech postiženému ZACHRÁNÍTE ŽIVOTBezvědomí + jakákoliv porucha dýchání = zahajte resuscitaciK posouzení stavu vědomí se běžně používají různé skórovací systémy a tabulky, z nichž nejpoužívanější je Glasgow Coma Scale (viz. Tabulka), které se používá ve většině zdravotnických zařízeních v naší republice. Další hojně využívanou skórovací tabulkou je hodnotící tabulka pro novorozence - Apgar score, které se zaznamenává v 1., 5. A 10. Minutě po porodu.


GCS

BODY

6

5

4

3

2

1

Otevření očí

-

-

spontánní

na výzvu

na bolest

nereaguje

Slovní odpověď

-

orientovaný

desorientovaný

zmatený

nesrozumitelná

nereaguje

Motorická odpověď

plní příkazy

cíleně se brání

necíleně se brání

ohýbá na bolest

natahuje na bolest

nereaguje

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky