Úrazy hrudníku - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úrazy hrudníku

PRVNÍ POMOC > Úrazové stavy

Poranění hrudníku vzniká působením hrubé, většinou tupé síly na hrudní stěnu. Zásadní rozdělení všech poranění hrudníku je na otevřená a uzavřená. Mezi poranění hrudníku zahrnujeme jak zlomeniny žeber, tak i poranění vnitřních orgánů, které se pod hrudním košem nacházejí plíce, srdce, pohrudnice, jícen, průdušnice, důležité cévy. Veškeré úrazy směřující na hrudník limitují postiženého velkou bolestivostí a potížemi při dýchání.

Příznaky
zlomeniny žeber
bolest většinou závislá na dýchání, deformace hrudníku, palpační nesnesitelná bolest, hematomy
poranění plic
dušnost, vykašlávání až chrlení krve zpěněná, světle červená
poranění srdce
zhmoždění zástava srdce resuscitace
poranění pohrudnice
pneumotorax průnik vzduchu mezi pohrudnici a dutinu hrudní dušnost selhávání dechu

Pneumotorax
Pneumotorax je stav, kdy se dostane vzduch do pohrudniční dutiny mimo dýchací cesty, který utlačuje plíci, a ta postupně kolabuje. Většinou vzniká jako následek úrazu hrudníku, ale může vzniknout i spontánně - astma, tuberkulóza.

Rozlišujeme několik typů pneumotoraxu:
Uzavřený - došlo k jednorázovému vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny, otvor se ihned uzavřel a další komunikace s vnějším prostředím neprobíhá. Vzniká nejčastěji při vnitřních poraněních plic a dýchacích cest, většinou spontánně. Postižený se s tímto stavem vyrovná většinou bez výraznějších respiračních problémů, vzduch z pohrudniční dutiny se postupně vstřebá a smrštění plíce se upraví.
Otevřený - mezi pohrudniční dutinou a vnějším prostředím je stálá komunikace otvorem v hrudní stěně. Při nádechu dochází k přetlačování mezihrudí na zdravou stranu, čímž dochází k utlačování zdravé plíce. Při výdechu se mezihrudí vrací zpět. Tyto pohyby mezihrudí se nazývají "vlání mezihrudí". Smršťování postižené plíce při nádechu a částečné rozpínání při výdechu se nazývá paradoxní dýchání. Vhodnou první pomocí viz. Obrázek - převedeme otevřený pneumotorax na uzavřený.
Přetlakový, tenzní - rána se při nádechu otevírá a při nádechu uzavírá, záklopka - kus poraněné tkáně, brání výstupu vzduchu, který se v pohrudniční dutině hromadí a trvale tak přetlačuje mezihrudí na zdravou stranu. Přetlakový pneumotorax je proti otevřenému mnohem nebezpečnější a vyžaduje včasný zásah lékaře, který zavedením drénu do hrudníku vzduch odsaje.

Příznaky - dušnost, rána na hrudníku, z níž vytéká světle červená zpěněná, čerstvě okysličená, krev, možnost vzniku šokového stavu, zrychlená srdeční frekvence, bledost, cyanóza - promodrání rtů, neklid, pokles krevního tlaku, slyšitelné unikání vzduchu

První pomoc
zavolat na linku 155, sledovat základní životní funkce - dýchání, krytí rány, uložení do polohy v polosedě, přiložení polo prodyšného obvazu, tvořený 3 vrstvami - sterilní krytí, igelitová vrstva, náplast ze tří stran viz. obrázek, upadá-li postižený do šokového stavu, změníme polohu na protišokovou - na zádech se zdviženými nohami, cizí těleso v ráně ponecháme a fixujeme.


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky