AED pro firmy - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AED pro firmy

VZDĚLÁVÁNÍ > Školení pro firmy

V současné době dbá mnoho firem na bezpečnost vlastních zaměstnanců. Téma první pomoci a zajištění organizace poskytování první pomoci na pracovištích má oporu i v Zákoníku práce. Po vzoru zahraničních firem, je bezpečnost zaměstnanců jedním z klíčových zájmů všech zaměstnavatelů. Proto pro své zaměstnance vytvářejí takové pracovní podmínky, aby co nejvíce snížili riziko možného vzniku úrazu svých zaměstnanců. Pořádají pro ně "Safety day", odborné semináře zaměřené na první pomoc s praktickým nácvikem, pořizují pomůcky, které zlepšují a zrychlují poskytnutí první pomoci zaměstnancům přímo na místě vzniku události.

Trendem moderní doby ve větších firmách je mít pro své zaměstnance k dispozici AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor), který je nezbytnou pomůckou pro poskytování neodkladné resuscitace u pacientů se zástavou srdce. Guidelines pro neodkladnou resuscitaci jsou v tomto směru celkem tvrdá - defibrilace v nemocničním zařízení do 3 minut, v terénu do 5 minut. Proto vznikají napříč republikou různé programy zahrnující časnou defibrilaci. Ve světě jsme zvyklí na přítomnost AED na všech větších prostranstvích, letištích, nákupních centrech, stadionech a různých veřejných prostorách. Tento trend se celkem rychle rozvíjí i v našich luzích a hájích. Vznikají nejrůznější projekty, které se snaží implementovat použití AED při resuscitaci, kterou provádějí již laici na místě vzniku náhlé příhody. Například v Ústeckém kraji se významným dílem podílí na tomto projektu samotný zřizovatel Zdravotnické záchranné služby - Ústecký kraj. "Časná defibrilace v Ústeckém kraji" je projekt, do kterého jsou zapojeny složky Integrovaného záchranného systému - Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, Horská služba, Vodní záchranná služba a nově také Domovy poskytující sociální služby v Ústeckém kraji. Každá posádka, která je zapojena do tohoto projektu je vybavena AED pomocí něhož pomáhají s neodkladnou resuscitací v lokalitách, kde je dojezd ZZS nad hranicí cca 10 minut.

Do projektu se snažíme zapojit i naše zákazníky z řad firem, které jsme aktivně proškolili v poskytování neodkladné první pomoci, tudíž i v neodkladné resuscitaci. Zapojení do projektu spočívá v tom, že je firma zavedena v databázi AED na Zdravotnickém operačním středisku ZZS Ústeckého kraje. Při přijímání tísňové výzvy se pak operátorovi obejví informace, že v dané lokalitě nebo firmě mají k dispozici AED a současně má k dispozici kontakt na posádku nebo osobu, která je schopna AED na místo dopravit.

Našim zákazníkům jsem schopni zprostředkovat nákup takového přístroje - Automatizovaného externího defibrilátoru. Naším dodavatelem je firma Medsol, která se prodejem zdravotnické techniky a přístrojů zabývá. Našim zákazníkům nabízíme AED značky Lifepak 1000, který má pro zákazníka několik nesporných výhod. ZZS ÚK  ve svých vozech jeho "lepšího" brášku Lifepak 15. Díky tomu naši zákazníci, kteří si již pořídili zmiňovaný typ AED mohou profitovat z kompatibility jednotlivých komponentů obou přístrojů.


Klikněte na obrázek AED - použití AED First responderem - Policie ČR.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky