Legislativa a první pomoc - Vitae 2020

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Legislativa a první pomoc

PRVNÍ POMOC


ZÁKONÍK PRÁCE Č.262/2006 SB., 1.1.2007

Zákoník práce definuje povinnost zaměstnavatele vytvořit takové pracovní podmínky, aby byla co nejvíce minimalizována možnost, poranit se na pracovišti. Stejně tak, by měl zaměstnavatel v případě nenadálé události zajistit zaměstnanci první pomoc, proto jsou na pracovištích zřízeny stanoviště první pomoci, které by měla být viditelně označena, a každý zaměstnanec by měl vědět, kde toto stanoviště na pracovišti najít. Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům získat vědomosti a praktické zkušenosti v oblasti poskytování první pomoci, prostřednictvím periodicky se opakujících školení první pomoci. Ve větších kolektivech může vytvořit tzv. Zdravotní hlídky, které projdou kurzem první pomoci a zodpovídají za poskytnutí první pomoci v případě nenadálé události skupině svých kolegů.
Na druhé straně povinnost poskytnout první pomoc je dána přímo zákonem, neuškodí ani ostatním zaměstnancům projít školením první pomoci, které v rozsahu základní laické první pomoci nabízí právě naše pracovní skupina VITAE.ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Č. 372/2011 SB., 1.4.2012

ZÁKON O ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ Č. 374/2011 SB., 1.4.2012
TRESTNÍ ZÁKON Č.40/2009 SB.,1.1.2010 NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI§ 150

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky.

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti.§ 151

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti.

PRÁVNÍ NORMY PLATNÉ DŘÍVE

TRESTNÍ ZÁKON Č.140/1961 SB.,1.1.1962 NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI


§ 207

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok.

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti.


§ 208

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti.ZÁKON O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU ZÁKON Č. 20/1966 SB.

Zdraví je jedním ze základních předpokladů šťastného a tvůrčího života jednotlivce i celé společnosti. Právo na péči o zdraví patří k základním občanským právům zaručeným ústavou ČR.

§ 9 PÍSMENO D ÚČAST OBČANŮ

D) Poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky